หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 8
3 วิทยาศาสตร์ 14
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ 67
7 กิจกรรมท้องถิ่น 0
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 38
9 ภาษาต่างประเทศ 15
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) 105
12 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา 91
13 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา 9
14 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา 16
15 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]