หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.2/12 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ด้านหน้าห้อง ม.2/12
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.2/11 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.2/12
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/2 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/3 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/4 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว หน้าห้อง ม.3/4
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/1 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/2
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ชั้น ม.3/6 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว หน้าห้อง ม.3/6
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/4 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว หน้าห้อง ม.3/4
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/5 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/6
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 22 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 21

23 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 22 - 44
08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ห้องสมุดมาลามาศ
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/7 22 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 21

23 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 22 - 44
08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/8
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/12 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ด้านหน้าห้อง ม.3/12
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/13 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/12
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/10 22 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว หน้าห้อง ม. 3/10
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตึกสีเทา ห้อง ม.3/11 23 พ.ย. 2555 08.30-17.00 ห้องเก็บตัว ม.3/10


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]