หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-11.00
-
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-11.00
-
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต้นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ 8 เต๊นท์ 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ ชั้น 1 ห้อง พ.101-พ.102 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
20 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ห้อง ท.105-ท.106 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
21 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ห้อง ท.101-ท.102 ท.107-ท.108 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
22 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ ห้อง พ.104-พ.105 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
23 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ ห้อง พ.103,พ.106 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ชั้น 2 ห้อง ท.206,ท.301 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ชั้น 3 ห้อง ท.301,ท.302 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
26 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ชั้น 3 ห้อง ท.301,ท.302 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ชั้น 1 ห้อง ท.103-ท.104 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่จอดรถข้างโรงยีม 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ส่งโครงงานภายในวันที่ 9 พ.ย.55 (ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์)
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่จอดรถข้างโรงยิม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ส่งโครงงานภายในวันที่ 8 พ.ย.55 (ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์)
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารทิพยมณฑล ชั้น 1 ห้อง (ท.101-ท.102) , (ท.107-ท.108) 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ โรงยิมเนเซียม 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 22 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
33 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง หอประชุม 23 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
34 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง ใต้ถุนอาคาร 5 22 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
35 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง ใต้ถุนอาคาร 5 23 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
36 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง โรงยิมฟุตซอล 23 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
37 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันกำแพง โรงยิมฟุตซอล 21 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-
38 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันกำแพง โรงยิมฟุตซอล 22 พ.ย. 2555 07.30-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]