หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สอบข้อเขียนและตอบปัญหาสดใช้ห้องประชุมโบสถ์ Lab ใช้ระเบียง หน้าห้องอาคาร 7 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ห้องประชุมโบสถ์ Lab ใช้ระเบียง หน้าห้องอาคาร 7 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามบาส และทางเดินหน้า อาคาร 7 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามบาส และทางเดินหน้า อาคาร 7 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามบาส และทางเดินหน้าอาคาร 7 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามบาสและทางเดินหน้าอาคาร 7 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 4 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 4 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามฟุตซอล หน้าอาคาร 4 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สนามฟุตซอล หน้าอาคาร 4 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 2 (อยู่หน้าสนามยิงปืน) 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งขัน 2 วัน คือ 22-23 พ.ย.55
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 2 (อยู่หน้าสนามยิงปืน) 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่ง 2วัน 22-23 พ.ย.55


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]