หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามเทนนิส 23 พ.ย. 2555 09.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ม.2/6 23 พ.ย. 2555 09.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ม.2/7 23 พ.ย. 2555 09.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ม.2/8 23 พ.ย. 2555 09.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ม.2/9 23 พ.ย. 2555 09.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หอระชุมเฉลิมพระเีกียรติ 22 พ.ย. 2555 09.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หอประชุมเฉลิมพระเีกียรติ 23 พ.ย. 2555 09.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-235 23 พ.ย. 2555 09.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236-238 23 พ.ย. 2555 09.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 23 พ.ย. 2555 09.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 23 พ.ย. 2555 09.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องสมุด 23 พ.ย. 2555 09.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ลานหน้าห้องสมุด 23 พ.ย. 2555 09.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132-133 23 พ.ย. 2555 09.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-135 23 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]