หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ (พ) ชั้น 4 ห้อง พ.402-403 (2 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พ.402-403 (2 ห้อง) ชั้น 4 ห้อง พ.404-405 (2 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ (พ) ชั้น 3 ห้อง พ.302-303 (2 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ (พ) ชั้น 3 ห้อง พ.304-305 (2 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ (พ) ชั้น 1,2 ห้อง ลานกิจกรรม (เวที 1) 23 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 201-203
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารเรียงพันธ์ (พ) ชั้น 1,2 ห้อง ลานกิจกรรม (เวที 2) 23 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว พ.203-204
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ห้องประชุม อ.จุลเทพ ชั้น 1 ห้อง ห้องอัฒจันทร์ 22 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 202
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ห้องประชุม อ.จุลเทพ ชั้น 1 ห้อง ห้องอัฒจันทร์ 23 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 203
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารจุลเทพ (จ) ชั้น 3 ห้อง จ. 301-304 (4 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อาคารจุลเทพ (จ) ชั้น 2,3 ห้อง จ. 204-205,305-306 (4 ห้อง) 23 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]