หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000191 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 12
2 000192 1.400 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 12
3 000198 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 12
4 000199 2.000 สภานักเรียน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 12
5 000202 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
6 000203 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
7 000206 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
8 000207 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
9 000330 6.100 Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 13
10 000331 6.100 Cross word ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
11 000332 6.200 A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
12 000333 6.200 A Math ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
13 000334 6.300 คำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
14 000335 6.300 คำคม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
15 000336 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
16 000337 6.400 ซูโดกุ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
17 000621 7.100 บางจากมาราธอน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
18 000620 7.100 บางจาก ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]