หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 9 13 ก.พ. 2556 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 9 13 ก.พ. 2556 10.30-12.00 รายงานตัวเวลา 09.30-10.00 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 10 14 ก.พ. 2556 11.00-12.30 รายงานตัวเวลา 10.00-10.30 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 14 ก.พ. 2556 15.00-16.30 รายงานตัวเวลา 14.00-14.30 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 9 14 ก.พ. 2556 12.00-14.00 รายงานตัวเวลา 11.00-11.30 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 10 14 ก.พ. 2556 14.30-17.00 รายงานตัวเวลา 13.30-14.00 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 9 15 ก.พ. 2556 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น.ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 10 15 ก.พ. 2556 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.15-08.45 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 601/24 12 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-12.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 8 13 ก.พ. 2556 13.00-17.00 รายงานตัวเวลา 12.15-12.45 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ห้อง ห้องจูปิเตอร์ 9 13 ก.พ. 2556 13.00-17.00 รายงานตัวเวลา 12.15-12.45 น. ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 814-815 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.30
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 814-815 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.30
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 814-815 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
10.00-12.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 814-815 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]