หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้น 3 ห้อง 2302/2304 13 ก.พ. 2556 08.30 - 15.00 (รวมพัก/เก็บตัว/รับประทานอาหาร) รายงานตัวที่ลานเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 2 / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร-ห้องปฏิบัติการ/ นักเรียนรายงานตัวก่อนคณะกรรมการนำขึ้นห้องแข่งขัน
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชั้น 2 ห้อง 2202-2204 13 ก.พ. 2556 08.30 - 15.00 (รวมพัก/เก็บตัว/รับประทานอาหาร) รายงานตัวที่ลานเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 2 / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร-ห้องปฏิบัติการ/ นักเรียนรายงานตัวก่อนคณะกรรมการนำขึ้นห้องแข่งขัน
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-17.30 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่นำเสนอวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 - 14.30 น.พร้อมติดตั้งโครงงาน 14.30-17.00 น.
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-17.30 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่นำเสนอวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 - 14.30 น.พร้อมติดตั้งโครงงาน 14.30-17.00 น.
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 14 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
11.00-15.55 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่แสดงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-09.00 น.
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ชั้น 2 ห้อง โซนสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย 15 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-14.55 ลงทะเบียน รายงานตัวและจับสลากลำดับที่แสดงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00-16.30 น.
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง บ้านเลขที่ 11 ชั้น 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
09.00-17.00 รายงานตัว วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-17.30 น. ณ บ้านหลังที่ 11 อาคารชาเลเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 11 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 10 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย 11 ก.พ. 2556 08.00-16.30 วันที่ 10 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ห้อง สนามกีฬา 12 ก.พ. 2556
13 ก.พ. 2556
08.00-16.30 วันที่ 11 ก.พ. 56 08.30-12.00 น.ศึกษาดูงาน ที่ ร.ร.นายเรืออากาศ 13.30-16.30 น.ศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.พ. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]