สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายกิตติ  ทองสกุล
2. เด็กชายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. เด็กชายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน