สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นามศร
 
1. นางสาวสุภาพร  อมริต
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายอภินันท์  คงประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญวิภา  กิตณรงค์
3. นายแบงค์ชาติ  เพ็ชรอ่อน
 
1. นางทัศนีย์  อ้วนคำ