สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  แสงสันติสกุล
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายธนกฤต  ชอบการไร่
2. เด็กหญิงนิภาพร  เกณฑ์ขุนทด
3. เด็กชายปฐวี  จันทร์ศรี
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย