สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชัญญา  ดามีศักดิ์
2. นางสาวณัฐมล  สุริวงค์ชมภู
3. นางสาวศศิประภา  เทียนทอง
4. นางสาวศิริญญา  กาญจนพันธุ์
5. นางสาวเจนจิรา  วิจิตร
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. เด็กหญิงคาเร็น  อิกูจิ
 
1. MissKaori  Morii