สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนธร  ลีลาขจรจิต
2. นายนวฉัตร  บุญชู
3. นางสาวภคกมล  มงคลศรีนิยม
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางรัศมี  ฉิมขันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนพล  ประดิษฐ์ธรรม
2. นางสาวธัญชนก  กิจทรัพย์ทวีกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญเตีย
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนาตาเล   นพพล เกสซี่
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงซูหยู  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวซินหยู  เจียง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายชาคริต  จีระสุพงษ์
 
1. นายวัชรพงศ์  วงเวียน