สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติคุณ  เสมอภาค
2. นางสาวขนิษฐา  ม่วงปลอด
3. นายปิยวัช  สุขสำราญ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์