สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวินท์  โมรา
2. เด็กชายศรายุธ  เนตรพิภพ
3. นายศิวกร  รอดภิรมย์
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายปรวัฒน์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายอภิชิต  คำโพล้ง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาวิลาศ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายวันชัย  หงษา
2. นายสหรัฐ  ขะยูง
3. นายสิทธิชัย  ถากงตา
4. นายสุริยา  เนตรพิภพ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายศรัณย์  คงเจริญ
 
1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ยิ่ง