สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
2. นายวันทา  กำลัง
3. เด็กชายสิทธิชัย  เทพเดช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  บัวจิ๋ว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ชัชวาลวงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ช่ำชอง
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางเบญจภา  แก้วกระจาย