สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายนพณัฐ  นาคประเสริฐ
2. นายปิยวัฒน์  ทองอินทร์
3. นายอรรถฉัตร  คูเจริญ
 
1. นางสาวจิตมณี  อะเมกอง
2. นายธนภณ  ธรรมรักษ์