สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธรรมสินธ์  สุวรรณวิก
2. นายพสุ  พินิจนันท์ไพศาล
3. นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
2. นายปัญญา  ขำเหม