สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร  ศุภรักษ์
2. นายเนติพงษ์  กัญญะลา
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวนัสสานนท์  จันทวีศิริรัตน์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 1. นางสาววรรณรัตน์  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวประภาพร  ชุมพล