สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
3. นางสาวศิริวรรณ  เฉลิมหมู่
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม