สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ตั้งตรง
2. นายวรวัตน์  รูปงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นายศรีธร  มูลมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายทนงศักดิ์  อภัย
2. นายภิรมย์  โพธิราช
3. นายรุจธนิต  กาละบุตร
4. นายศราวุฒิ  ใจขาน
5. นายสันติชัย  สระทองอ้วน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นายแมน  จตุพงศ์ชัย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวทิชชาณี  ดวงดี
2. นางสาวลลิตา  ใหลน
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์  ดวงดี