สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายขจรวิทย์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายพิศุทธ์  มุ้ยมี
3. นายสิทธิศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายประจัญ  กลิ่นหอม
2. นายอนันต์  ชาตะศิริ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิทย์  หมายสุข
 
1. นางปติมา  เชาวน์สุจริต
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว