สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนปวีณ์  พระจันทร์
2. นายภูมัย  รักษ์สุวรรณ
 
1. นางดลนภา   พุ่มพุฒ
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ใยอิ้ม
 
1. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์