สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราภรณ์  กันหาชัย
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
3 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
4 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกมนทิพ  ยุพิน
2. นายกฤษณะ  ธูปบูชากร
3. นางสาวศุภาวรรณ  ลิ้มตรีวรศักดิ์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นายพจน์  คีรีวรรณ