สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกมนทิพ  ยุพิน
2. นายกฤษณะ  ธูปบูชากร
3. นางสาวศุภาวรรณ  ลิ้มตรีวรศักดิ์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว