สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายวัฒนชัย  จันดา
2. นายอดิศักดิ์  พวงมณี
3. นายอภิชาติ  ทับดีโชติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนากร  สมณะ
2. เด็กชายพงศธร  พิมโชติ
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง