สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  บัวสุวรรณ์
2. นางสาวพรฤดี  ศรีพรม
3. นางสาวระวีวรรณ  กันภัย
4. นายวสันต์  นิลละออ
5. นางสาวสุดารัตน์  พุทธะ
6. นางสาวอรวรรณ  มั่นคง
 
1. นางวารี  พุทธสุวรรณ