สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  สาลี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.7 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายศุภกิต  เวชสวัสดิ์
2. นางสาวหทัยภัทร  เจริญพรรค
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ