สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายชนายุทธ  นาคันรัตน์
2. เด็กชายพลกฤษ  สร้อยแสง
 
1. นายจีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 7 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  ทนินทา
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์