สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงส์
2. นายณัฐวุฒิ  ภูเหิน
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายทินภัทร  จันบัวลา
 
1. นางวิยะดา  ทาเขะมูระ