สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายภัคธร   เพียรเดชา
2. นายวีรภัทร   รัตนชัดเจน
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ถิ่นมาส
2. นายฐิติ  เทพษร
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช
4. นายรามิล  เชาว์พาณิชย์เจริญ
5. นางสาววรธิดา  แสงโชติ
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง
2. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ