สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายภัคธร   เพียรเดชา
2. นายวีรภัทร   รัตนชัดเจน
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายจิราวุฒิ์  แก้วทุ่ง
2. นายธงไชย  สุดจันทร์
3. นายสุทธิพงษ์  ช่วยนุสนธิ์
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายสุริยัน  บิลหีม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.6 เงิน 12 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวจันทิมา  ขาวแก้ว
2. นางสาวบุศรินทร์  สมัยสงฆ์
3. นางสาวมลธิรา   แก้วยอด
 
1. นางสุริยัน  รอดเซ็น
2. นายอนันต์   รอดเซ็น