สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ถิ่นมาส
2. นายฐิติ  เทพษร
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช
4. นายรามิล  เชาว์พาณิชย์เจริญ
5. นางสาววรธิดา  แสงโชติ
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง
2. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายจรัญ  ซื่อตรง
 
1. นางสายใจ  ชุมแก้ว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชญา   แสงดำ
 
1. นายสโมสร   ทองสิพพัญญู