สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐพงศ์  หล้าหิบ
2. นายรัฐธรรม  ศิริดล
3. นายไตรวัชร  ตรงดี
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายพูนศักดิ์  ชุณห์ประไพ