สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิรายุ  พรมอารักษ์
2. เด็กชายชาติชาย  ปิ่นสูรย์
3. เด็กชายธีรนันท์  ผาบถา
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐพงศ์  หล้าหิบ
2. นายรัฐธรรม  ศิริดล
3. นายไตรวัชร  ตรงดี
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายพูนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 21.22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นายอิทธิชัย  ประธาน