สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายชัชพงศ์  พรหมวิชัย
2. นายสมชาย  แพงไธสง
3. นายสหชัย  ศรีสำราญ
 
1. นายบรรจง  ชำนาญ
2. นายวารินทร์  บัวภาคำ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจารุชัย  กาญจนกัญโห
3. นางสาวบุณยวีร์  จารุสิงห์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย