สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชนะสิทธิ์  มุงเพีย
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายคณิน  ภูผิวเงิน
2. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์ศรีชา
3. นางสาวภานุชรัตน์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางมะลิวัลย์  ภูผิวเงิน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัมปนาท  เพชรคำ
2. นายเคณศ  เสนาคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ