สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  บัลลัง
2. เด็กชายศรัณย์  คำภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมคุณ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 59.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำคง
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล