สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มูลทา
2. เด็กชายจักรกรี  สลับศรี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  เริกกระโทก
 
1. นายอาวิรุทธิ์  สีดา
2. นางเพชราภรณ์  พิมพา
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายสิทธินันท์  อ่อนมา
3. นายสิริชัย  ศรีชัย
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
2. นายอุกฤต  ทีงาม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  โปร่งฟ้า
2. เด็กชายอนัน  สุวรรณดี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ