สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 34.48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวัชระ  นาราศรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนพเดช  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงอรชุดา  พรหมรักษา
 
1. นางญานี  ชัยพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ