สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงบุปผา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายธนาเทพ  จุตตโน
2. นายยอดชาย  เสวยสุข
3. นายสุริยนต์  ตะตุ้ย
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท