สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุวัฒน์  อินทราชา
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ปันทิยะ
2. เด็กชายศักฎานุวัฒจ์   ยุวารี
3. เด็กชายสหรัฐ  ปาระมี
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ชาสอนตา