สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 67.23 ทองแดง 12 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกิตติชัย  ปุยวงษ์
2. นายธนากร  พลอยแสง
3. นางสาววันนิสา  รสหอมดี
4. นางสาววัลยา  เหนี่ยงจิตร
5. นายวิโรจน์  กล้าหาร
6. นายเฉลิมพล  ครั้งพิบูลย์
 
1. นายจิตรัตน์  เจริญทรัพย์
2. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์