สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธเนศ  เกษมพิณ
2. เด็กชายสรัล  ศรวงษ์
3. เด็กชายอรรถพล  ศรแสดง
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายกีรติกรณ์  กันกระจ่าง
2. นายจีรศักดิ์  คงอยู่
3. นายศตวรรษ  สอาดรัตน์
4. นายศราวิน  พิศดาร
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี