สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงไกวัลสิริ  ไกรวัลย์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภณ  มณฑาจันทร์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธันว์ฐิติ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนาวี  เวทวงค์