สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายคุณัชญ์  พ่อนุ้ย
2. นายปิยวิทย์  เมฆสัย
3. นายวิศิษฏ์  เอี๋ยวสกุล
 
1. นายทวีเกียรติ  ดำเหลื่อม
2. นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   เกศสุวรรณ
2. เด็กชายพนาดร  ศรีวาลัย
3. เด็กชายภานุพงศ์  จารีมุข
 
1. นายศุภฤทธิ์  เกตุสกุล
2. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
3 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายจตุภูมิ  พัฒนพันธุ์
2. เด็กหญิงเมธาพร  บุญยัง
 
1. นายนิคม  นันทโช
2. นางศรัญญา  นันทโช