สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร  ศรีคำภา
2. นายประธาน  สัมฤทธิ์รินทร์
3. นายพิพัฒน์  ผดุงกิจ
4. นายวิศิษฐ์  ขวัญทอง
 
1. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
2. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จักรแก้ว
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ลือชาธนานนท์
2. เด็กชายรัชมงคล  เดชพละ
3. เด็กชายออมสิน  รากทอง
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเอกดำรงค์  ถวิลรักษ์
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาววรกานต์  จักรแก้ว
 
1. นายสมยศ  ทีคา