สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรอามาณีย์  แท
2. เด็กหญิงนูรีซัน  จารง
3. เด็กหญิงสิรามาณี  ดาโอะ
 
1. นางนิภาพร  เส็นสอ
2. นางสาววิภาวณี  มีปิด