สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  เวชกามา
2. นางสาวน้ำฝน  แสงสุวรรณ
3. นางสาวเหมือนฝัน  คำลือ
4. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน